Komondor sztenderd

Forrás: Hungaria Komondor Klub oldala Hungária Komondor Klub

Ázsiai eredetű, ősi magyar pásztorkutyafajta. Ősi változata minden valószínűség szerint a vándorló, pásztorkodó ősmagyarokkal került a Kárpát-medencébe.

Nagytestű és erős felépítésű. Egyedülálló külleme, méltóságteljes viselkedése a szemlélőben tiszteletet és csodálatot, esetleg némi félelmet ébreszt. Természeténél fogva nem kedveskedő. Robusztus testét mindenütt nemezesedésre hajlamos, gubancos, dús, hosszú szőrzet fedi. Törzse és végtagjai oldalról nézve a négyzettől csak kis mértékben eltérő, fekvő téglalapformát mutatnak. Feje a hát síkja fölé emelkedő, dús szőrzetű. A farka lelógó, vége csaknem a vízszinteshez hajló. Szőrzete csontfehér színű.

Komoly, visszahúzódó viselkedése és nagy teste méltóságot ébreszt. A komondor arányos és homogén, a heterogén összbenyomás súlyos hiba. Súlyos hiba továbbá az izomszegény laza szervezet, könnyű vékony csontozat, előtérbe helyezendő az erős, masszív, szilárd, erőteljes robusztus felépítés.

A gazdasági haszonállatok, a vagyontárgyak, a ház őrzése-védése közben rendíthetetlen bátorságot mutat. Hang nélkül, vakmerően támad. Az általa védett területet a sajátjának tekinti, arra idegen élőlényt nem enged be. Bizalmatlan alaptermészetű. Nappal szívesen fekszik úgy, hogy területét ellenőrizni tudja. Éjjel éberen figyelve őrködik.

Környezetéből kimozdítva megváltozik viselkedése, visszahúzódóvá válik. Ősi természetéből adódóan az idegenekkel bizalmatlan. Alapvetően nyugodt természetű, kiegyensúlyozott fajta, ember, család és gyermek centrikus. A rábízott értékeket, gazdáját, annak vagyontárgyait, területét, a család tagjait élete árán is megvédi. Bár megváltozott a komondor funkciója illetve nagy többségében tartási helye, ezzel együtt viselkedésében pozitívan alkalmazkodik a XXI. századhoz. Lakóházak védelmére, városi udvarok őrzésé kiválóan alkalmas.

Ajkak mélyen pigmentáltak. Feszesen simulnak a fogsorhoz, a szájzugok cafrangosak. Amennyiben az ajkak nem feszesek, lógnak, súlyos hibának számítanak. Jellemző a nagyon gazdagon izmolt, erős és nagy állkapocs, szabályos, a fogképletnek megfelelő teljes fogazat, ollós harapás. A felső állcsont és alsó állkapocs erőteljes, egyforma nagyságú. A foghiány nem megengedett.

A kívánatos a sötétbarna, ám gyakori a középbarna, a kívántnál világosabb szemszín. A szemhéjszélek feketék, vagy palaszürke színűek. Fülek a domború fejtetőhöz középmagasan tűzöttek, egyenesen és határozottan lefelé irányulóak, V vagy U alakúak. Sem figyelő, sem támadó helyzetben nem emeli felfelé. A fülek a fej oldalához simulnak. A szőrrel gazdagon borított fejen úgy kell, hogy tűnjön, mintha egyáltalán nem is volna füle a komondornak. Soha nem emeli meg, nem mozgatja, sem, figyeléskor, sem nyugalmi állapotban. A fülek hosszúságát akkor tartjuk megfelelőnek, ha a szemek alatt a stopvonalon összeérnek.

A nyak igen jól izmolt. Nyugalmi helyzetben és közömbös viselkedés esetén csaknem a hátvonal folytatásában tartja. Inkább rövid, mint középhosszú. A far izomzata tömeges. Szukáknál a szülőút szélessége miatt igen fontos a széles far, kanoknál pedig, a tömegesebb szervezet miatt megkövetelendő. A szügy mély és széles, szintén erősen izmolt. Történelmi fajta leírások többször említik, a komondort szemből vizsgálva teste egy hordó képét formálja.

A farok alacsonyan tűzött, határozottan lógó, vége a vízszinteshez közelítő enyhe görbületet mutat. Izgalmi állapotban legfeljebb a hátvonal magasságáig emeli. Kívánatos a csánkig érő farok.

Mancsok nagyok, zártak, szorosan egymás mellett elhelyezkedő lábujjakkal. A talppárnák palaszürkék, teltek és rugalmasak. A karmok szürkék. Az elülső mancsok gömbölyűek. Kívánatos a minél sötétebb tónusú talppárna.

Mozgása könnyed és kimért. Lépése nyújtott, térölelő. A hatalmas test ellenére a komondor mozgása harmonikus, könnyed.

Bőre sok festékanyagot tartalmaz, palaszürke színű. Előnyös, ha a fogíny és a szájpadlás is sötéten pigmentált.

Az egész testet hosszú szőr fedi. Szőrzete durvább felszőrből és finomabb pehelyszálakból áll. A felszőr és a pehelyszál aránya szabja meg a bunda jellegét. A gubancos, nemezesedésre hajlamos szőrzet alapkövetelmény. Akad azonban egyenletesen sűrű, hullámos lefutású, zsinóros jellegű szőrzet is. Ennek apróbb tincsei kevésbé, vagy egyáltalán nem nemezesednek. A szőrzet a faron, az ágyékon, a comb hátulsó oldalán a leghosszabb (legalább 20-27 cm), középhosszú a háton, a mellkas oldalán, a lapocka tájékán (legalább 15-22 m), ennél rövidebb a pofákon, a szemboltíveken, a fejtetőn, a füleken, a nyakon és a végtagokon (10-18 cm) legrövidebb az ajkakon és alul a végtagokon (9-11 cm). A kifésült és a teljesen gondozatlan szőr egyaránt nem kívánatos.

A komondor színe csontfehér. A fehér árnyalataitól való minden eltérés súlyos hiba.

Marmagasság kanoknál legalább 70 cm, míg szukáknál legalább 65 cm. Testsúly kanoknál 50-60 kg, míg szukánál: 40-50 kg.

A fajta kevés típushibát mutat, nagymértékben egyöntetű, mivel kezdettől fogva azonos tenyésztési céllal tenyésztették.

A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, normálisan kifejlődött, tapintható herékkel kell rendelkezniük.